Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

293
Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Adamczyk Maria st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5061
Adamiak Monika specjalista Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 22 551-24-00
wew. 2101
Albińska Anna specjalista - sekretariat Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4131
Bąkowska Elzbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4122
Bandych Wanda robotnik gospodarczy (del.Płock) Wydział Administracyjny (ADM) 24 262-64-50
 
Bielińska Danuta Anna wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 123
Bieńkowski Paweł inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1061 
Biernat Mieczysław st.wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5024
Bletek Antoni specjalista Oddział Archiwum 22 620-30-33
wew. 15
Bloch Marek kierowca (del.Ostrołęka) Wydział Administracyjny (ADM) 29 760-42-91/93
wew. 101
Bochniak Aleksandra sprzątaczka (del. Radom) Wydział Administracyjny (ADM) -
wew
Bochyńska Małgorzata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-991
48 36-20-991
Bogacka-Osińska Bogumiła specjalista Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4044
Bogusław Fidelus wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 225512400
5041
Bolesta Hanna starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 108
Boruciński Stanisław st.specjalista Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 22 551-24-00
wew. 2022
Boufał Przemysław kierowca Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 2051
Braulińska - Pązik Elżbieta radca prawny Radcy Prawni (RPR) 22 551-24-00
wew. 1011
Brola Małgorzata wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-812
-
Broniek Ewa st. specjalista - sekretariat Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Bronowska Agata specjalista Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6109
Brzózka Marzena st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 102
Bułas Mariusz starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Bytniewska Irena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 105
Byzdra Alicja wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-771
-
Błaszczyk-Hajduk Marzena wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-911
48 36-20-911
Błędowski Rafał st. informatyk (del. Radom) Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 48 362-08-12
 
Błoński Waldemar kierowca (del. Siedlce) Wydział Administracyjny (ADM) 25 632-60-00
wew. 115
Celej Olga inspektor Wydział Finansów i Kadr (FKA) -
 wew
Chachaj Marian st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5101
do góry