Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

293

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Gregorczyk Paweł z-ca dyrektora Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 2031
Greiner Iwona starszy wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 225512400
5112
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 25 632-60-00
wew. 108
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Igielska Nina st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 107
Ilska-Bylińska Kinga st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 101
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5012
Jankowska Agnieszka starszy specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 30
Januszkiewicz Natalia wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 12
Jarka Bogumiła starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 115
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 122
Jasińska Jolanta zastępca dyrektora delegatury Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 21
Jałosińśka Joanna st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4101
Jędrzejewski Michał st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5113
Juszczyk Marek wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
5031
Kacprowska Anna st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
 wew. 1072
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor - sekretariat Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) -
 wew
Kalińska Anna dyrektor Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6106
Kamieniecka Małgorzata wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4102
Kamiński Tomasz specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
5022
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1023
Karwat Renata st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3073
Kasperek Anita inspektor Oddział Archiwum 22 654-18-50, 620-30-33
-
Kaszewska Agnieszka wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-810
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1072
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 113
Kneć Bożena starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Kończyk Marianna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-771
-
Korneta Krystyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-330
-

Wybierz Strony

do góry