Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

291

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Greiner Iwona starszy wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 225512400
5112
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Radcy Prawni (RPR) 25 632-60-00
wew. 108
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Igielska Nina st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 107
Ilska-Bylińska Kinga st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 101
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5012
Jankowska Agnieszka starszy specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 30
Januszkiewicz Natalia wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 12
Jarka Bogumiła starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 115
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 122
Jasińska Jolanta starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 14
Jałosińśka Joanna st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4101
Jędrzejewski Michał st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5113
Juszczyk Marek wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5031
Kacprowska Anna st.inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
 wew. 1072
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor - sekretariat Wydział Finansów i Kadr (FKA) -
 wew
Kalińska Anna dyrektor Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6106
Kamieniecka Małgorzata wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4102
Kamiński Tomasz specjalista Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
5022
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1023
Karwat Renata st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3073
Kasperek Anita inspektor Oddział Archiwum 22 654-18-50, 620-30-33
-
Kaszewska Agnieszka wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-810
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1072
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 113
Kneć Bożena starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Kończyk Marianna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-771
-
Korneta Krystyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-330
48 36-20-330
Korycińska-Oszczepalińska Katarzyna starszy inspektor Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116

Wybierz Strony

do góry