Moje skróty

Najważniejsze informacje

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Rozpoczęła się emisja nowego spotu MEN dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem spot pokazuje, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach. Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Reforma edukacji – zadaj pytanie

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej działa serwis informacyjny „Dobra Szkoła” pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Jeśli masz pytanie związane z reformą edukacji, zadaj je drogą mailową bądź telefonicznie. Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail - reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu - 22 551 24 22. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego z Delegaturami.

Programowanie w szkole

W dziale "Edukacja Informatyczna" znajdują się informacje dla szkół zainteresowanych udziałem w pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Książki naszych marzeń” zainicjowały „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest m.in. promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Bezpieczna +

Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r.

Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Ważne :

Bank Ofert Pracy nowa wersja - obowiązek przekazywania informacji od dnia 1 kwietniaSzkolenia i konferencje - zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnegoHarmonogram rekrutacji do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych Zamknij informacje

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Informacja dla szkół, samorządów, rodziców oraz bieżące wydarzenia związane z reformą edukacji.

Programowanie

Informacje dla szkół biorących udział w pilotażowym wdrażaniu nauki programowania w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz dla szkół zainteresowanych wdrażaniem nowej podstawy programowej z informatyki.

Podręczniki

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat darmowych podręczników dla uczniów klas I - III  oraz dotacji celowej na podręczniki i ćwiczenia.

Oferty pracy

Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego.

Informacje z CROD

Zasady uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dla dyrektorów szkół.

Kiermasz książek

Aplikacja dla szkół umożliwiająca wypożyczanie, przekazywanie lub pozyskiwanie podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

do góry