Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

286
Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Kowalska Anna z-ca dyrektora Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5051
Kowalska Janina st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3031
Kozioł Joanna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 31
Kołsut Ireneusz kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny (ADM) 48 36-20-456
 wew
Król Anna wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-781
-
Krupińska Iwona wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4104
Krzyczkowska Anna specjalista Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3023
Krzyżostaniak-Pilarz Hanna specjalista Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5121
Kubacka Barbara st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 404
Kucharz Urszula specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 1031
Kuchniewska Beata wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
3074
Kulmatycki Andrzej dyrektor Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 22 551-24-00
wew. 1111
Kupis Grażyna specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3101
Kupis Patrycja specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3103
Kwiatek Danuta z-ca gł. księgowego Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3091
Kwiatkowska Jadwiga starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 105
Laskowska Anna specjalista Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 4022
Laskus Marzena specjalista Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3113
Lenarcik Wioletta inspektor Oddział Archiwum 22 620-30-33
 wew
Lichocka Urszula robotnik gospodarczy (Płock) Wydział Administracyjny (ADM) 24 2626450
wew.
Lipień Piotr st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4113
Lipień Władysława st.specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3081
Lipińska Joanna st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5104
Litwin Tomasz dyrektor Wydział Administracyjny (ADM) 22 551 24 00
wew. 2041
Lodzińska Aldona z-ca dyrektora Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 22 551-24-00
wew. 1131
Madej Bartosz radca prawny (del.Radom) Radcy Prawni (RPR) 48 36-20-415
 wew
Majchrzak Anna wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 403
Majewska Anna inspektor Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 22 551-24-00
wew. 1104
Majewska Katarzyna z-ca dyrektora delegatury Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 202
Mąka Maria st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 402
do góry