Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

282

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Kostka Józef specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 1103
Kotowicz Radosław wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36 20 455
-
Kowalczyk Zofia specjalista (del. Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 103
Kowaleczko Grażyna wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3023
Kowalska Anna st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5051
Kowalska Janina st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3031
Kozioł Joanna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 31
Kozłowska Aneta wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36 20 533
-
Kołsut Ireneusz kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-456
 wew
Król Anna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-781
-
Krop-Machalica Iwona wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) -
wew. 4101
Krzyczkowska Anna specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3044
Krzyżostaniak-Pilarz Hanna specjalista Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-85
5061
Kubacka Barbara st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 404
Kucharz Urszula specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1031
Kulmatycki Andrzej dyrektor Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 2111
Kupis Grażyna specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3101
Kustrzepa Dorota specjalista - sekretariat Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 1111
Kwiatek Danuta z-ca gł. księgowego Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3091
Laskowska Anna specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4022
Laskus Marzena specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3113
Latek - Pawłowska Karolina inspektor Oddział Archiwum 22 620 30 33
12
Latek-Pawłowska Karolina inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew. 15
Lenarcik Wioletta inspektor Oddział Archiwum 22 620-30-33
 wew
Lenarcik Wioletta inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew.12
Lichocka Urszula robotnik gospodarczy (Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 2626450
wew.
Lipińska Joanna st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5062
Litwin Tomasz dyrektor wydziału Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 2041
Lodzińska Aldona p.o. dyrektor wydziału Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 1121
Maciołek Bartosz informatyk Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551 24 00
wew. 2023

Wybierz Strony

do góry