Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

293

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Korycińska-Oszczepalińska Katarzyna starszy inspektor Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116
Kościańska – Dobosz Anna wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
3112
Kosińska Ewa st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5011
Kostka Alina robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
 wew
Kostka Józef specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2103
Kotowicz Radosław wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36 20 533
-
Kowalczyk Zofia specjalista (del. Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 103
Kowalska Anna z-ca dyrektora Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5051
Kowalska Janina st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3031
Kozioł Joanna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 31
Kołsut Ireneusz kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-456
 wew
Król Anna wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-781
-
Krzyczkowska Anna specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3023
Krzyżostaniak-Pilarz Hanna specjalista Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
5121
Kubacka Barbara st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 404
Kucharz Urszula specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1031
Kuchniewska Beata wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
3074
Kujawa Kamil Wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) -
22 551 24 00 wew 5091
Kulmatycki Andrzej dyrektor Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1111
Kupis Grażyna specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3101
Kupis Patrycja specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3103
Kwiatek Danuta z-ca gł. księgowego Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3091
Kwiatkowska Jadwiga starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 105
Laskowska Anna specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4022
Laskus Marzena specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3113
Latek - Pawłowska Karolina inspektor Oddział Archiwum 22 620 30 33
12
Lenarcik Wioletta inspektor Oddział Archiwum 22 620-30-33
 wew
Lesiak Emilia inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
-
Leszczyńska Iwona wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 22
Lichocka Urszula robotnik gospodarczy (Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 2626450
wew.

Wybierz Strony

do góry