Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

294
Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Nawrot Małgorzata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-533
-
Niesłuchowska Barbara st.wizytator Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6107
Nogalska Grażyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Nowak Anna st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3071
Nowak Zofia st. specjalista - sekretariat Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-28-284
-
Nowik Anna inspektor Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551 - 24 - 00
1043
Nowocień Ewelina starszy inspektor (del. Radom) Wydział Administracyjny (ADM) 48 36-20-780
 wew
Nowotczyńska - Boczek Teresa starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 17
Oddział Archiwum inspektor Mazowiecki Kurator Oświaty 22 620 30 33
12
Ogonowski Przemysław z-ca dyrektora Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4121
Ogrodnik Joanna specjalista Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6109
Olender-Świerkowska Agnieszka koordynator ds. kadrowych Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 1043
Olesiński Krztysztof kierowca Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 2051
Olobry-Szarow Anna wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 104
Olszewski Adam radca prawny (Delegatura Ciechanów) Radcy Prawni (RPR) 23 672-44-71/73
wew. 31
Ośko Maria Dominika starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-533
-
Ostrowska Ewa inspektor - sekretariat Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
6106
Otolińska Renata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-330
-
Pachecki Tomasz informatyk (del. Siedlce) Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 25 632-60-00
wew. 116
Pakulniewicz Wanda st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4042
Pawluk Bożena wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 107
Pawłowski Jerzy st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4112
Piaszczyńska-Pałuba Jolanta specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 1032
Piątek Janina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Pieczara Regina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 106
Piesio Bożena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 109
Piórczyńska Dominika wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4081
Piotrowska Ewa główny księgowy Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3141 
Piskorska Mieczysława st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4041
Piszczalska Wiesława specjalista Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1021
do góry