Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Maciołek Bartosz informatyk Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551 24 00
wew. 2023
Madej Bartosz radca prawny (del.Radom) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 48 36-20-415
 wew
Magdoń Paweł wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6108
Majchrzak Anna wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 403
Majewska Anna inspektor Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 5132
Majewska Katarzyna z-ca dyrektora delegatury Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 202
Mąka Maria st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 402
Mąkosa Ewa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-810
-
Malec Aleksandra radca prawny (del. Płock) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 24 262-64-50
wew. 405
Malinowska Teresa starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 28
Maliszewska Anna Starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 25
Markowska Anna dyrektor Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3121
Matusiak Teresa st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4024
Mężyńska Agnieszka wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 114
Michalak Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 121
Michalik Cecylia st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3021
Michalski Krzysztof Radca prawny Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
-
Michałowska Aurelia Mazowiecki Kurator Oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty 22 551-24-00
wew. 2121
Miecznikowski Błażej robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1072
Molak Krystyna st.inspektor (del. Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 262-64-50
wew. 301
Molka Anna st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3041
Mucha Krystyna dyrektor Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4141
Murawska Ewa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Murawska Iwona starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 109
Muszyńska Grażyna st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 401
Myszkowska-Prusarczyk Zofia sprzątaczka (del. Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) -
 wew
Młodziejewski Zdzisław pełnomocnik ds. obronnych Pełnomocnik ds. Obronnych (OBR) 22 551-24-00
wew. 4011
do góry