Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Chachaj Marian st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5101
Chełstowska Helena specjalista Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5103
Ciak Ireneusz st. informatyk (del. Ostrołęka) Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 29 760-42-91/93
wew. 101
Ciastkowska Ewa wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 105
Cichostępska Magdalena dyrektor Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5081
Ciepielewski Janusz st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4071
Cieślińska Dorota starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 18
Cubrzyńska Kamila st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4043
Czaplińska Patrycja wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00 w 4114
4114
Czarnogórska Andżelika st. specjalista Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1022
Czartoryska-Łuba Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 128
do góry