Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Walo Marta specjalista Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) -
-
Warowny Piotr inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
1082
Wesołowska Alicja st. specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 114
Wesołowska Teresa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-821
Wiatrak Bogumiła wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5114
Więcławek Krystyna wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 107
Wielgomas Izabela st.wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3111
Wielhorska Joanna wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4063
Wieruszewska Anna specjalista Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-772
-
Wierzbicka Julita starszy inspektor Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 101
Wiktorska Anna wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 111
Wilczek-Stec Angelika kierownik Oddziału Archiwum Oddział Archiwum 22 620-30-33
wew. 11
Wiśniewska Beata specjalista - sekretariat Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5081
Wiśniewska Margerita st. specjalista Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6102 
Wiśniewski Krzysztof Dyrektor Delegatury Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew
Witczak Lucyna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 22
Witkowska Janina starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 32
Wójcicki Krzysztof kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny (ADM) 48 36-20-456
 
Wojciechowska Bogusława st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3023
Wojciechowski Andrzej st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 403
Wojszczyk Grażyna st.wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3022
Wojtan Tomasz st. informatyk Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) 22 551-24-00
wew. 2021
Wojtaszewska Małgorzata p. o. dyrektor Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3131
Wolińska Grażyna st. wizytator Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6107
Wolnowska Danuta st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5132
Woroniecka-Borowska Agnieszka wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4072
Woszczyk Elzbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 1081
Wrotkowska Danuta st.wizytator Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6108
Wyszomierska Irena specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3092
Włodarczyk Agnieszka specjalista Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5022
do góry