Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Walo Marta specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) -
-
Warowny Piotr specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
2033
Wesołowska Alicja st. specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 114
Wesołowska Teresa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-821
Wiatrak Bogumiła wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
5093
Więcławek Krystyna starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 107
Wielgomas Izabela st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3111
Wieruszewska Anna specjalista Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-772
-
Wierzbicka Julita starszy inspektor Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 101
Wiktorska Anna wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 111
Wilczek-Stec Angelika koordynator Oddziału Archiwum Oddział Archiwum 22 620-30-33
wew. 11
Wilczek-Stec Angelika starszy specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew. 11
Wiśniewska Beata specjalista - sekretariat Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-24
wew. 5081
Wiśniewska Margerita st. specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6102 
Wiśniewski Krzysztof Dyrektor Delegatury Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew
Witczak Lucyna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 22
Witkowska Janina starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 32
Wójcicki Krzysztof kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-456
 
Wojciechowska Bogusława st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3023
Wojciechowski Andrzej st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 403
Wojszczyk Grażyna st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3022
Wojtan Tomasz st. informatyk Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2021
Wojtaszewska Małgorzata zastępca dyrektora wydziału Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3061
Wolińska Grażyna st. wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6107
Wolniewicz Karolina st. inspektor Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6110
Wolnowska Danuta st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5091
Woroniecka-Borowska Agnieszka wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4072
Woszczyk Elżbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 1081
Woźnicka-Wąsek Joanna specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 1104
Wrotkowska Danuta st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6108

Wybierz Strony

do góry