Moje skróty

Najważniejsze informacje

Darmowe podręczniki i ćwiczenia

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ulotką informacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą harmonogramu reformy podręcznikowej.

Rządowy program „Książki naszych marzeń”

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.
Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Bezpieczne wakacje 2015

W zakładce dedykowanej organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży znajdziesz przydatne informacje.

Jak sprawdzić organizatora wypoczynku?
Bezpiecznie nad wodą
Praktyczne wskazówki dla organizatorów wypoczynku
Akty prawne

Koniec z niezdrowymi przekąskami w szkołach

Od 1 września 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie żywienia w szkołach.
Ich celem jest ograniczenie epidemii otyłości wśród dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami wykorzystanymi podczas cyklu konferencji „Wiem, co jem – jak wdrażać w szkole od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia?”.

Rok Szkoły Zawodowców

Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców

Nadrzędnym celem programu jest rozwój szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez:
-uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji
-poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego
-dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Bezpieczna i przyjazna szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r.

Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Ważne:

PESEL na legitymacjach szkolnych Organizatorzy wypoczynku! Przypominamy o konieczności zgłoszenia wypoczynku na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Przekroczenie terminu skutkować będzie odmową wydania zaświadczenia. Zamknij informacje

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Szukając Einsteina

Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.
Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oświata Mazowiecka

oświata mazowiecka

„Oświata Mazowiecka” to Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie wydawany we współpracy z kwartalnikiem „Meritum”.


Biuletyn skierowany jest do: nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Mamy nadzieję, że będzie on także pożytecznym źródłem informacji dla rodziców. W „Oświacie Mazowieckiej” znajdziecie Państwo informacje, porady i propozycje możliwych rozwiązań wynikających z teorii i praktyki edukacyjnej.

 

Polecamy

do góry