Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor - sekretariat Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) -
 wew
Kalińska Anna dyrektor Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6106
Kamiński Tomasz p.o. zastępcy dyrektora wydziału Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 1131
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1023
Karwat Renata st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3073
Kasperek Anita inspektor Oddział Archiwum 22 654-18-50, 620-30-33
-
Kaszewska Agnieszka wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-810
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1072
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 113
Klimkowska - Kamińska Magdalena inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.3051
Kończyk Marianna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-771
-
Korneta Krystyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-330
-
Korycińska-Oszczepalińska Katarzyna starszy inspektor Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116
Kościańska – Dobosz Anna wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
3112
Kosińska Ewa st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5031
Kostka Alina robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
 wew
Kostka Ernest kierowca Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2051
Kostka Józef specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 1103
Kotowicz Radosław wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36 20 533
-
Kowalczyk Zofia specjalista (del. Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 103
Kowalska Anna st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5051
Kowalska Janina st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3031
Kozioł Joanna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 31
Kozłowska Aneta wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36 20 330
-
Kołsut Ireneusz kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-456
 wew
Król Anna wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-781
-
Krzyczkowska Anna specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3023
Krzyżostaniak-Pilarz Hanna specjalista Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-85
5061
Kubacka Barbara st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 404
Kucharz Urszula specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1031

Wybierz Strony

do góry