Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

10
Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5012
Jankowska Agnieszka specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 34
Jarka Bogumiła starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 115
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 122
Jasińska Jolanta starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 14
Jałosińśka Joanna st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4101
Jędrzejewski Michał st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5113
Jon Jerzy starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-330
-
Juszczyk Marek wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5031
do góry