Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Ganowicz Bogdan st. specjalista Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu (AUD) 22 551-24-00
wew. 2061 
Gawenda Ewa st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5023
Gaładyk-Domosud Anna specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny (ADM) 25 632-60-00
wew. 115
Giers Michał p.o. Dyrektor Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gierula Grzegorz inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 620- 30 - 33
620-30-33
Glinka Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5092
Gnyś Aleksandra wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4082
Godlewska Jolanta wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 124
Góra Urszula wizytator Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) (22) 551 24 00
6108
Gołębiewska Anna inspektor Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Grądzka-Roman Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 112
Gregorczyk Paweł z-ca dyrektora Wydział Administracyjny (ADM) 22 551 24 00
wew. 2031
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Radcy Prawni (RPR) 25 632-60-00
wew. 108
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
do góry