Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

294

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Wojtaszewska Małgorzata p. o. dyrektor Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3131
Wolińska Grażyna st. wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6107
Wolnowska Danuta st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5132
Woroniecka-Borowska Agnieszka wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4072
Woszczyk Elżbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 1081
Wrotkowska Danuta st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6108
Wyszomierska Irena specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3092
Włodarczyk Agnieszka specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5022
Zaborowski Wojciech starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 26
Zagańczyk Katarzyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-793
-
Żak-Hut Agnieszka st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4111
Zalech Agnieszka wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 103
Zaleska Marzenna p. o. z-ca dyrektora Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3061
Zalewska Danuta starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 108
Zaręba Barbara specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6103
Zawiśliński Jacek Dyrektor Delegatury Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 19
Zdanowska Małgorzata specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3083
Zera-Gwara Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 127
Zgórzak Elżbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4052
Zieliński Krzysztof kierowca (del. Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 262-64-50
wew. 304
Ziemniak Czesław st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3044
Ziemska Alicja wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
3043
Łaskawska Beata inspektor - sekretariat Mazowieckiego Kuratora Oświaty Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2121
Łuczkowski Marek kierowca (del. Ciechanów) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 23 672-44-71/73
wew. 35

Wybierz Strony

do góry