Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

286
Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Makiej-Kiryluk Anna specjalista Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5101
Malec Aleksandra radca prawny (del. Płock) Radcy Prawni (RPR) 24 262-64-50
wew. 405
Malinowska Teresa starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 28
Maliszewska Anna wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 25
Matusiak Teresa wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 4024
Mężyńska Agnieszka wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 107
Michalak Emilia inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
-
Michalak Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 121
Michalik Cecylia st.wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3021
Michałowska Aurelia Mazowiecki Kurator Oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty 22 551-24-00
wew. 2121
Miecznikowski Błażej robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1072
Mizerska-Froń Monika st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5093
Molak Krystyna st.inspektor (del. Płock) Wydział Administracyjny (ADM) 24 262-64-50
wew. 301
Molka Anna st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3041
Mucha Krystyna dyrektor Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4141
Murawska Ewa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Murawska Iwona starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 109
Muszyńska Grażyna st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 401
Myszkowska-Prusarczyk Zofia sprzątaczka (del. Ostrołęka) Wydział Administracyjny (ADM) -
 wew
Młodziejewski Zdzisław pełnomocnik ds. obronnych Pełnomocnik ds. Obronnych (OBR) 22 551-24-00
wew. 4011
Najda Marek radca prawny (del. Ostrołęka) Radcy Prawni (RPR) 29 760-42-91/93
wew. 121
Nawrot Małgorzata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-533
-
Niesłuchowska Barbara st.wizytator Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
wew. 6107
Nogalska Grażyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Nowak Anna st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 3071
Nowak Zofia st. specjalista - sekretariat Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-28-284
-
Nowik Anna inspektor Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551 - 24 - 00
1043
Nowocień Ewelina starszy inspektor (del. Radom) Wydział Administracyjny (ADM) 48 36-20-780
 wew
Nowotczyńska - Boczek Teresa starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 17
Ogonowski Przemysław z-ca dyrektora Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4121
do góry