Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

291

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Ciastkowska Ewa wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 105
Cichostępska Magdalena dyrektor Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5081
Ciepielewski Janusz st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4071
Cieślińska Dorota starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 18
Cubrzyńska Kamila st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4043
Czaplińska Patrycja wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00 w 4114
4114
Czarnogórska Andżelika st. specjalista Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1022
Czartoryska-Łuba Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 128
Dembowska Anna specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3082
Dobrowolska Aneta wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-455
-
Domasik Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4051
Dombrowska Ewa starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Domżalski Artur st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5021
Drob Jolanta inspektor - sekretariat Wydział Administracyjny (ADM) 22 827- 10 - 14
2121
Dudek Alina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 111
Fidelus Bogusław wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 225512400
5041
Flis - Mariańska Justyna st.inspektor Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
-
Frejlich Kamil specjalista Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
5122
Ganowicz Bogdan st. specjalista Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu (AUD) 22 551-24-00
wew. 2061 
Gawenda Ewa st. wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5023
Gaładyk-Domosud Anna specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny (ADM) 25 632-60-00
wew. 115
Gałek Katarzyna inspektor Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
3104
Giers Michał p.o. Dyrektor Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gierula Grzegorz inspektor Wydział Administracyjny (ADM) 620- 30 - 33
620-30-33
Glinka Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5092
Godlewska Jolanta wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 124
Góra Urszula wizytator Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) (22) 551 24 00
6108
Gołębiewska Anna inspektor Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Grądzka-Roman Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 112
Gregorczyk Paweł z-ca dyrektora Wydział Administracyjny (ADM) 22 551 24 00
wew. 2031

Wybierz Strony

do góry