Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

286
Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Ciastkowska Ewa wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 101
Cichostępska Magdalena dyrektor Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5081
Ciepielewski Janusz st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4071
Cieślińska Dorota starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 18
Cubrzyńska Kamila st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4043
Czaplińska Patrycja specjalista Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
.
Czarnogórska Andżelika st. specjalista Wydział Administracyjny (ADM) 22 551-24-00
wew. 1022
Czartoryska-Łuba Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 128
Dembowska Anna specjalista Wydział Finansów i Kadr (FKA) 22 551-24-00
wew. 3082
Dobkowska Olga wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 124
Dobrowolska Aneta wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-455
-
Domasik Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4051
Dombrowska Ewa starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Domżalski Artur wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5021
Drob Jolanta inspektor - sekretariat Wydział Administracyjny (ADM) 22 827- 10 - 14
2121
Dudek Alina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 111
Flis - Mariańska Justyna st.inspektor Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) 22 551-24-00
-
Furmankiewicz Anna sprzątaczka (del. Radom) Wydział Administracyjny (ADM) -
 wew
Gadomska Grażyna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 26
Ganowicz Bogdan st. specjalista Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu (AUD) 22 551-24-00
wew. 2061 
Gawenda Ewa wizytator Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) 22 551-24-00
wew. 5023
Gaładyk-Domosud Anna specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny (ADM) 25 632-60-00
wew. 115
Giers Michał p.o. Dyrektor Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Glinka Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) 22 551-24-00
wew. 5092
Gnyś Aleksandra wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4082
Gołębiewska Anna inspektor Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Gregorczyk Paweł z-ca dyrektora Wydział Administracyjny (ADM) 22 551 24 00
wew. 2031
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Radcy Prawni (RPR) 25 632-60-00
wew. 108
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Igielska Nina st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 107
do góry