Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

279

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Niesłuchowska Barbara st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6107
Nikodymczuk Ewelina wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5052
Nogalska Grażyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Nowak Anna st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3071
Nowak Zofia st. specjalista - sekretariat Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-28-284
-
Nowocień Ewelina starszy inspektor (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-780
 wew
Obuchowska Joanna specjalista - sekretariat Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-10
wew. 6106
Ogonowski Przemysław z-ca dyrektora Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4121
Ogrodnik Joanna starszy specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6110
Olender-Świerkowska Agnieszka st.specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1043
Olobry-Szarow Anna st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 104
Olszewski Adam radca prawny (Delegatura Ciechanów) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 23 672-44-71/73
wew. 21
Ołdak Marzena starszy specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3113
Pachecki Tomasz st. informatyk (del. Siedlce) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 25 632-60-00
wew. 107
Pakulniewicz Wanda st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4042
Parzych Bożena inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 103
Pasińska Olga inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2102
Pawluk Bożena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 114
Pawłowski Piotr st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3024
Piaszczyńska-Pałuba Jolanta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1032
Piątek Janina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Piesio Bożena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 109
Piętka Małgorzata wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 111
Pilch Adriana inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2103
Piórczyńska Dominika st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4104
Piotrowska Elżbieta wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 113
Piskorz Renata wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36 20 771
Pogorzelski Krzysztof st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5051
Politowska Joanna st. specjalista Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 200
Popowicz Katarzyna specjalista Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-772
-
do góry