Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

277

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Gołębiewska Anna specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Grądzka-Roman Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 123
Gregorczyk Paweł Zastępca Dyrektora Wydziału Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 1021
Grudzień Jadwiga starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632 60 00
wew. 106
Grzegorczyk Marian starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gut Katarzyna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew.1122
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5033
Janiewicz Anna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1104
Jankowska Agnieszka starszy specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 30
Januszkiewicz Natalia starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 28
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 112
Jasińska Jolanta zastępca dyrektora delegatury Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 21
Jaskólska Bożena wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 126
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) -
-
Kamiński Tomasz st. specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3023
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1023
Karwat Renata st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3073
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1071
Kępa Aleksandra wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 29
Kielarski Michał wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5103
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 124
Klimkowska - Kamińska Magdalena specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2031
Korneta Krystyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-821
-
Korycińska Beata specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551 24 00
wew. 4023
Korycińska-Oszczepalińska Katarzyna specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116
Kościańska – Dobosz Anna zastępca dyrektora wydziału Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3061
Kosińska-Przybytek Ewa st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5031
Kosior Agnieszka wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-533
do góry