Moje skróty

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

283

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Grądzka-Roman Agnieszka wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 123
Gregorczyk Paweł z-ca dyrektora Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 1021
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 25 632-60-00
wew. 108
Grudzień Jadwiga wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632 60 00
wew. 114
Grzegorczyk Marian starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Ilska-Bylińska Kinga st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 101
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5033
Jankowska Agnieszka starszy specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 30
Januszkiewicz Natalia wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 12
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 110
Jasińska Jolanta zastępca dyrektora delegatury Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 21
Jaskólska Bożena wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 126
Jędrzejewski Michał st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5104
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) -
 wew
Kamiński Tomasz specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5022
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1023
Karwat Renata st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3073
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
-
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 124
Klimkowska - Kamińska Magdalena inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2031
Korneta Krystyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-821
-
Korycińska-Oszczepalińska Katarzyna specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116
Kościańska – Dobosz Anna p.o. zastępca dyrektora wydziału Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3061
Kosińska-Przybytek Ewa st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5031
Kosior Agnieszka wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-533
Kostka Alina robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
 wew
Kostka Ernest kierowca Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2051
Kostka Józef specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5113

Wybierz Strony

do góry