Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

278

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Góra Urszula st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) (22) 551 24 00
wew. 6107
Gołębiewska Anna specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Grądzka-Roman Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 123
Gregorczyk Paweł z-ca dyrektora Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 1021
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 25 632-60-00
wew. 118
Grudzień Jadwiga wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632 60 00
wew. 106
Grzegorczyk Marian starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gut Katarzyna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew.1122
Hoffmann Barbara wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
5064
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5033
Janiewicz Anna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1104
Jankowska Agnieszka starszy specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 30
Januszkiewicz Natalia wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 28
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 110
Jasińska Jolanta zastępca dyrektora delegatury Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 21
Jaskólska Bożena wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 126
Jędrzejewski Michał st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5104
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) -
 wew
Kamiński Tomasz st.specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5022
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1023
Karwat Renata st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3073
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
-
Kępa Aleksandra wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 29
Kielarski Michał wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5103
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 124
Klimkowska - Kamińska Magdalena specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2031
Korlak Elżbieta Główny Księgowy Główny Księgowy (GKS) 22 551 24 00
wew. 3141
Korneta Krystyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-821
-

Wybierz Strony

do góry