Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

279

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Gawenda Ewa st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5023
Gaładyk-Domosud Anna starszy specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Gierula Grzegorz st. specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew. 16
Gilewicz Natalia st. specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6101
Godlewska Jolanta starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 113
Golubski Grzegorz st. informatyk (del. Płock) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 24 262-64-50
wew. 108
Góra Urszula st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) (22) 551 24 00
wew. 6107
Gołębiewska Anna specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Grądzka-Roman Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 123
Gregorczyk Paweł Zastępca Dyrektora Wydziału Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 1021
Grotowska Krystyna radca prawny (del. Siedlce) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 25 632 61 00
wew. 108
Grudzień Jadwiga starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632 60 00
wew. 106
Grzegorczyk Marian starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Hoffmann Barbara st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5062
Hopko Bartłomiej specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6109
Jabłoński Andrzej st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5104
Janiewicz Anna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1104
Jankowska Agnieszka starszy specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Jankowski Andrzej starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 28
Jarzyna Teresa starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 112
Jaskólska Bożena starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 126
Jeżyński Piotr inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1071
Kalinowska-Łuczywek Agata inspektor Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
-
Kamiński Tomasz st. specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3023
Karczewska-Szelążek Edyta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1023
Karczewski Krystian informatyk Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2024
Karwat Renata st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3073
Kęcka Aneta st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1071
Kępa Aleksandra wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 29
do góry