Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Ganowicz Bogdan st. specjalista Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu (AUD) 22 551-24-00
wew. 2061 
Gawenda Ewa st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5023
Gawrońska Anna wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4114
Gaładyk-Domosud Anna starszy specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Giers Michał Dyrektor Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gierula Grzegorz inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew. 16
Godlewska Jolanta wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 113
Golubski Grzegorz informatyk (del. Płock) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) (24)2626450
108
Góra Urszula st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) (22) 551 24 00
wew. 6107
Gorzelak Karina inspektor-sekretariat Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2033
Gołębiewska Anna specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
Grądzka-Roman Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 123
Gregorczyk Paweł p.o. Dyrektor Wydziału Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 1021
Grotowska Krystyna radca prawny (del.Siedlce) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 25 632-60-00
wew. 118
Grudzień Jadwiga wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632 60 00
wew. 106
Grzegorczyk Marian starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 125
Grzyb Mirosław Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gut Katarzyna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew.1122
do góry