Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

279

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Kiełczewska-Iwaniuk Krystyna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 121
Klimkowska - Kamińska Magdalena specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2031
Kopka Marta specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6104
Korycińska Beata specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551 24 00
wew. 4023
Korycińska-Oszczepalińska Katarzyna specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116
Kościańska – Dobosz Anna zastępca dyrektora wydziału Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3061
Kosińska-Przybytek Ewa st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5031
Kosior Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-533
Kośla Anna wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-911
-
Kostka Alina robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
 wew
Kostka Ernest kierowca Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2051
Kostka Józef starszy specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5113
Kowalska Janina st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3031
Kozioł Joanna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 26
Kołsut Ireneusz kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-456
 wew
Krawczyk Katarzyna wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5032
Król Anna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-781
-
Kruczyńska-Zabora Agata wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4064
Krzyżanowska Wioletta Mazowiecki Kurator Oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty 22 551-24-00
wew. 2121
Krzyżostaniak-Pilarz Hanna st. specjalista Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-85
wew. 5064
Książek Anna specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5122
Kubacka Barbara wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 404
Kublik Eliza specjalista Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 116
Kucharz Urszula specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1031
Kulmatycki Andrzej dyrektor Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 2121
Kuśmierczyk Ewa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-330
-
Kustrzepa Dorota starszy specjalista - sekretariat Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5121
Kwiatek Danuta z-ca gł. księgowego Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3091
Laskowska Anna starszy specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4022
Leszczyńska Maria wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5092
do góry