Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

279

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Witczak Lucyna starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 17
Witek Monika inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew. 13
Wójcicki Krzysztof kierowca (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 48 36-20-456
 
Wojciechowska Bogusława st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3032
Wojciechowski Andrzej st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 401
Wojda Małgorzata inspektor Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew.3011
Wojtan Tomasz starszy informatyk Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2021
Wojtaszewska Małgorzata dyrektor wydziału Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3131
Wolniewicz Karolina st. specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6104
Woszczyk Elżbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 1081
Woźniak Bożena st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 101
Woźnicka-Wąsek Joanna starszy specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5112
Wyrzykowska-Dudek Urszula p. o. Dyrektor Delegatury Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew.
Wysińska Karolina Dyrektor wydziału Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551 24 00
wew. 2041
Wyszomierska Irena specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3092
Wziątek Beata specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6109
Włodarczyk Agnieszka st. specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5022
Zaborowski Wojciech starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 12
Zagańczyk Katarzyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-793
-
Żak Marzena wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551 24 00
wew. 4113
Żak-Hut Agnieszka st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4112
Zaleska Marzenna st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3114
Zalewska Danuta starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 108
Zaręba Barbara specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6103
Zawadzka Grażyna Wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4041
Zdanowska Małgorzata specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3081
Zera Marzena Joanna wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 110
Zera-Gwara Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 127
Zgórzak Elżbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4052
Zieliński Krzysztof kierowca (del. Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 262-64-50
wew. 304
do góry