Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

275

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Madej Bartosz radca prawny (del.Radom) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 48 36-20-415
 wew
Magdoń Paweł zastępca dyrektora wydziału Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6105
Majchrzak Janusz p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 202
Majewska Katarzyna st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 107
Mąka Maria st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 402
Malec Aleksandra radca prawny (del. Płock) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 24 262-64-50
wew. 405
Malinowska Marta specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6109
Maliszewska Anna Starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 25
Matusiak Teresa st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4024
Mężyńska Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 114
Michalik Cecylia st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3021
Michałowska Aurelia Mazowiecki Kurator Oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty 22 551-24-00
wew. 2121
Miklas Anna specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5011
Mirosława Karłowicz robotnik gospodarczy (Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 2626450
wew.
Mochtak Natalia specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1101
Molenda Rafał kierowca Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2051
Molka Anna st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3041
Mucha Krystyna dyrektor Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4141
Murawska Ewa starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Murawska Iwona starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 109
Muszyńska Grażyna wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4072
Młodziejewski Zdzisław pełnomocnik ds. obronnych Pełnomocnik ds. Obronnych (OBR) 22 551-24-00
wew. 4011
Młynarski Kamil inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1071
Nadrowska - Rogala Dominika specjalista - sekretariat Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) (22) 551 24 00 wew 2122
2122
Najda Marek radca prawny (del. Ostrołęka) Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 29 760-42-91/93
wew. 121
Nalberski Wojciech Dyrektor Delegatury Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-28-284
-
Niesłuchowska Barbara st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6107
Nikodymczuk Ewelina wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5052
Nogalska Grażyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-811
-
Nowak Anna st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3071
do góry