Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

279

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Błaszczyk-Hajduk Marzena starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-810
-
Błędowski Rafał starszy informatyk (del. Radom) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 48 362-08-12
 
Błoński Waldemar kierowca (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Choińska Sylwia specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1122
Ciak Ireneusz starszy informatyk (del. Ostrołęka) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 29 760-42-91/93
wew. 101
Ciastkowska Ewa st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 105
Ciastkowski Tadeusz st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 403
Cieślińska Dorota starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 18
Cubrzyńska Kamilla st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4043
Czarnogórska Andżelika st. specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1022
Czartoryska-Łuba Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 128
Czyżewska Grażyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-455
Dembowska Anna st. specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3082
Dobrowolska Justyna specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3044
Domańska Anna st. inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
-
Domasik Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4051
Dombrowska Ewa starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Domżalski Artur st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5021
Drążkiewicz Monika st. specjalista (del. Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 262-64-50
wew. 301
Drob Jolanta st. specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew.1112
Dumin-Szostak Karolina st. specjalista - seretariat Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2081
Dutkiewicz Anna inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1082
Dzikowicki Mirosław st. wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5101
Fabisiak Paulina wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5033
Fajkowska Barbara specjalista Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4071
Fidelus Bogusław dyrektor wydziału Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5081
Flis - Mariańska Justyna starszy specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6104
Ganowicz Bogdan st. specjalista Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu (AUD) 22 551-24-00
wew. 2061 
Gawenda Ewa st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5023
Gaładyk-Domosud Anna starszy specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
do góry