Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

275

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Ciastkowska Ewa st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 105
Cieślińska Dorota starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 18
Cubrzyńska Kamila st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4043
Czarnogórska Andżelika st. specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1022
Czartoryska-Łuba Agnieszka starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 128
Dembowska Anna specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3082
Domasik Teresa st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4051
Dombrowska Ewa starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Domżalski Artur st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5021
Drążkiewicz Monika specjalista (del. Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 262-64-50
wew. 301
Drob Jolanta specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew.1112
Dudek Alina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 111
Dumin-Szostak Karolina specjalista - seretariat Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2081
Dzięcioł Beata wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5091
Dzikowicki Mirosław wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5101
Fajkowska Barbara specjalista Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4071
Fidelus Bogusław dyrektor wydziału Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5081
Flis - Mariańska Justyna specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6104
Flisiak Marta specjalista Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3111
Ganowicz Bogdan st. specjalista Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu (AUD) 22 551-24-00
wew. 2061 
Gawenda Ewa st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5023
Gawrońska Anna wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4114
Gaładyk-Domosud Anna starszy specjalista (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Giers Michał Dyrektor Delegatury Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Gierula Grzegorz inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew. 16
Godlewska Jolanta wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 113
Golubski Grzegorz informatyk (del. Płock) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) (24)2626450
108
Góra Urszula st.wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) (22) 551 24 00
wew. 6107
Gorzelak Karina inspektor-sekretariat Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2033
Gołębiewska Anna specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 104
do góry