Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

281

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Stachnik Jadwiga st. wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3072
Stachurska Jolanta starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 115
Stankiewicz-Klimek Karolina specjalista - sekretariat Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3121
Staręga Grażyna starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 111
Starzyński Dariusz kserografista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1061
Stawarz-Siedlecka Maja st.specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6101
Stelmach Paulina wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4061
Sulborska Jolanta st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4073
Świątek-Ciarka Hanna radca prawny Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 22 551-24-00
1011
Sychowska Iwona starszy specjalista - sekretariat Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 19
Syta Grażyna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-455
Szaniawska Katarzyna wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632 60 00
wew. 105
Szczepaniak Kornelia st.specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1121
Szczepkowska - Bluj Daniela starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 15
Szypulski Józef starszy wizytator Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 27
Tadeusz Ciastkowski wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) (24) 262-64-50
403
Tomaszewska Monika wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4082
Tomczak Iwona starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 118
Traczyk Teresa starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-911
-
Trojan Konrad starszy informatyk Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2024
Tumulska Grażyna st. specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6104
Tyburski Grzegorz informatyk (del. Ciechanów) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 23 672-44-71/73
wew. 10
Urban Grażyna sprzątaczka (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Uściński Krzysztof inspektor ds. BHP Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 22 551-24-00
wew. 1042
Walo Marta specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) -
-
Wasiłek-Dróżdż Monika wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-771
Ważyńska Katarzyna specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew. 1102
Wesołowska Alicja st. specjalista Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 114
Więcławek Krystyna starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 113
Wielgomas Izabela st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3112
do góry