Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Ilość rekordów w bazie

283

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Adamiak Monika specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5111
Agnieszka Zalech Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
-
Agnieszka Łyszcz inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.1072
Albińska Anna specjalista - sekretariat Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4131
Bączyk Krystyna robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
-
Bąkowska Elzbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4122
Banasiak Aleksandra wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
6108
Bandych Wanda robotnik gospodarczy (del.Płock) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 24 262-64-50
 
Bielińska Danuta Anna starszy wizytator Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
wew. 121
Bieńkowski Paweł inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1061 
Biernat Mieczysław st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5024
Bloch Marek kierowca (del.Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 101
Bochniak Aleksandra sprzątaczka (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) -
wew
Bochyńska Małgorzata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-991
-
Bogacka-Osińska Bogumiła specjalista Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4044
Bolesta Hanna p.o. zastępca dyrektora delegatury Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 108
Borkowski Tomasz inspektor Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 22 551-24-00
wew. 1132
Boruciński Stanisław st.specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2022
Boufał Przemysław kierowca Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2051
Braulińska - Pązik Elżbieta radca prawny Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 22 551-24-00
wew. 1011
Broniek Ewa st. specjalista - sekretariat Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Bronowska Agata starszy specjalista Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6110
Brzózka Marzena st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 102
Bułas Mariusz starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Bytniewska Irena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 105
Byzdra Alicja starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-771
-
Błaszczyk-Hajduk Marzena Zastępca Dyrektora Delegatury Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-28-284
-
Błędowski Rafał st. informatyk (del. Radom) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 48 362-08-12
 
Błoński Waldemar kierowca (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Ciak Ireneusz st. informatyk (del. Ostrołęka) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 29 760-42-91/93
wew. 101

Wybierz Strony

do góry