Moje skróty

Schowek

Pokaż (17)

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Pachecki Tomasz st. informatyk (del. Siedlce) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 25 632-60-00
wew. 105
Pakulniewicz Wanda st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4042
Parzych Bożena inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 103
Pasińska Olga inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2102
Pawluk Bożena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 114
Pawłowski Piotr st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3024
Piaszczyńska-Pałuba Jolanta specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1032
Piątek Janina starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 110
Piesio Bożena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 109
Piętka Małgorzata wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 111
Pilch Adriana inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2103
Piórczyńska Dominika st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4104
Piotrowska Elżbieta wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 113
Piskorz Renata wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36 20 771
Pogorzelski Krzysztof st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5051
Politowska Joanna st. specjalista Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 200
Popowicz Katarzyna specjalista Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-772
-
Posmyk Anna wizytator Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551-24-00
wew. 6110
Przyborowska Urszula st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4021
Przybysz Monika st. specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3102
Przybysz Robert robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1061
Pszczolińska Henryka st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 109
do góry
>