Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

281

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Popowicz Katarzyna inspektor Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-772
-
Popławska Agnieszka specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2102
Przyborowska Urszula st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 4021
Przybysz Monika specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3102
Pszczolińska Henryka st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 109
Rączka Małgorzata sprzątaczka (del. Radom) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) -
 wew
Raczyński Szymon kierowca (del. Siedlce) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 25 632-60-00
wew. 115
Radzikowska Cecylia starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 109
Rasińska Anna st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5044
Raszkowska - Siuda Marta specjalista Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 17
Renowska Izabela starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-793
-
Rogozińska Bożena st.wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5063
Roman Agnieszka specjalista Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2032
Rudzińska Zofia st.wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4103
Rutkowska Beata st. specjalista Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 302
Rybiński Jan wizytator Wydział Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego (KPZ) 22 551-24-00
wew. 5104
Rygalski Wojciech st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
-
Sadowska Małgorzata inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew.2101
Sicińska-Dąbrowska Małgorzata wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
4063
Sieczka Małgorzata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-781
-
Siengalewicz Monika inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
1082
Sitkowska Ewa sprzątaczka (del. Ciechanów) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) -
 
Siuda Radosław starszy specjalista ( del. Ciechanów) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 23 672-44-71/73
wew. 34
Skalińska Dorota starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36 20 911
-
Skrzypek Dorota I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mazowiecki Wicekurator Oświaty 22 551-24-00
wew. 2081
Skup Adam Dyrektor Delegatury Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 101
Smolińska Joanna inspektor Oddział Archiwum 22 620-30-33
wew. 12
Smolińska Joanna inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 620-30-33
wew.11
Sobczak Monika wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) -
48 36-20-991
Sokal Agnieszka specjalista Wydział - Biuro Kuratora Oświaty (BKO) 22 551-24-00
wew.1103
do góry