Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Baza pracowników -

Nawigacja

Baza pracowników

Liczba rekordów w bazie

1

Wybierz Strony

Nazwisko i imię Stanowisko Wydział Telefon
Bączyk Krystyna robotnik gospodarczy Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
-
Bąkowska Elżbieta st. wizytator Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4122
Bąkowska Elżbieta p. o. Dyrektor Delegatury Delegatura w Ciechanowie (DCI) 23 672-44-71/73
wew. 19
Balcer Anna specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3104
Baranowicz-Kowalska Wiesława specjalista - sekretariat Wydział Rozwoju Edukacji (RED) 22 551 24 00
wew. 6106
Barański Adrian Dyrektor Delegatury Delegatura w Radomiu (DRA) 48 362-82-84
-
Barc Patrycja specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 5114
Bartosiak Ewa wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-533
-
Bieniek Sebastian specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew. 3083
Bieńkowski Paweł inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 1061 
Biernat Magdalena specjalista Zespół Finansowo - Księgowy (ZFK) 22 551-24-00
wew.3103
Biernat Mieczysław st.wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 5024
Bittel Barbara wizytator Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego (WKS) 22 551-24-00
wew. 3074
Bloch Marek kierowca (del.Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 101
Bochyńska Małgorzata starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-991
-
Bogacka-Osińska Bogumiła specjalista Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) 22 551-24-00
wew. 4044
Bolesta Hanna p.o. Zastępca Dyrektora Delegatury w Siedlcach Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 108
Boruciński Stanisław starszy specjalista Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 22 551-24-00
wew. 2022
Boufał Przemysław kierowca Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
wew. 2051
Bożena Parzych inspektor (del.Ostrołęka) Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 29 760-42-91/93
wew. 103
Braulińska - Pązik Elżbieta radca prawny Zespół Obsługi Prawnej (ZOP) 22 551 24 00
wew. 1011
Broniek Ewa st. specjalista - sekretariat Delegatura w Ostrołęce (DOS) 29 760-42-91/93
-
Brzózka Marzena st. wizytator Delegatura w Płocku (DPŁ) 24 262-64-50
wew. 102
Bulera-Sasin Anna starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-455
-
Bulik Jakub st.inspektor Wydział Administracyjny i Kadr (ADK) 22 551-24-00
1072
Bułas Mariusz starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 104
Bytniewska Irena starszy wizytator Delegatura w Siedlcach (DSI) 25 632-60-00
wew. 105
Byzdra Alicja starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-771
-
Błaszczyk-Hajduk Marzena starszy wizytator Delegatura w Radomiu (DRA) 48 36-20-810
-
Błędowski Rafał starszy informatyk (del. Radom) Wydział Informacji i Programów Rządowych (IPR) 48 362-08-12
 

Wybierz Strony

do góry