Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami.

                                                     Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 roku

ZIN.531.1.46.2013.MC

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła” – edycja 2013

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013


W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz  upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

Sprawozdania szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w 2013 roku stanowią załączniki do odpowiednich sprawozdań organów prowadzących.

W załączeniu:

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw.

 

 

                     w z. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                       Mariusz Dobijański

                                   /-/

                     Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

23.12.2013
Data publikacji 23.12.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry