Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia 2015 roku terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2014 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji.

ZIN.531.1.37.2014.MC                                                              Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła” – edycja 2014

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014


W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia 2015 roku terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2014 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

Sprawozdania szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w 2014 roku stanowią załączniki do odpowiednich sprawozdań organów prowadzących.

W załączeniu:

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw.

 

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

    /-/

 Katarzyna Góralska

  Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

15.12.2014
Data publikacji 15.12.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry