Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy - Prawa dziecka - ucznia -

Nawigacja

Prawa dziecka - ucznia

Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Metryczka

Data publikacji 11.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Biura Rzecznika Praw Dziecka
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry