Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki III Konkursu Tematycznego „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda”. - Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne -

Nawigacja

Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne

Wyniki III Konkursu Tematycznego „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda”.

Wyniki etapu wojewódzkiego III Konkursu Tematycznego „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022

Skorygowana lista laureatów i finalistów III Konkursu Tematycznego „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda”

Na podstawie § 9 pkt 4  Regulaminu III Konkursu Tematycznego „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022 o brzmieniu: „Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, który uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli 75% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu wojewódzkiego. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników będzie zwiększony odpowiednio”  skorygowano  listę laureatów i finalistów zamieszczoną poniżej. W etapie wojewódzkim uczestniczyło 112 uczniów, a laureat z najmniejszą liczbą punktów uzyskał ich 66.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.04.2022
Data modyfikacji 21.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Ciastkowski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Golubski

Nawigacja

do góry