Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II edycja Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II edycja Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Uwaga! Organizatorzy Konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu naboru zgłoszeń uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, do udziału w II edycji Konkursu historycznego "Polska-Węgry-Historia przyjaźni".

Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na4 kwietnia 2023 r.

Na obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85% punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Głównym założeniem konkursu jest dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników,
  • wzbudzanie chęci poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
  • przekazywanie kolejnym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej,
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail: konkurs.polska.wegry@kuratorium.waw.pl skany wypełnionych dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu konkursu: formularza zgłoszeniowego - załącznik nr 1 oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych - załączniki nr 2 lub nr 3 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego i terminów można znaleźć w regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.11.2022
Data modyfikacji 18.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Felczak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Golubski
do góry