Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II edycja Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

II edycja Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 4 kwietnia 2023 r.

Na obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 % punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie. 

 Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników,
  • wzbudzanie chęci poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
  • przekazywanie kolejnym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, 
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail: konkurs.polska.wegry@kuratorium.waw.pl skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 r.

 

Informacje dotyczące zakresu tematycznego i terminów można znaleźć w regulaminie.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.11.2022
Data modyfikacji 25.11.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Felczak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Golubski
do góry