Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r.

Warszawa,  17 czerwca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.1.2019.AL

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWKI-WWR.4015.2.2019.JB dotyczącym realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”* , zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych o występujących potrzebach w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przekazać do dnia 30 czerwca 2019 r. w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2019”.

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych należy przesłać informacje na ten temat wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, tel. 22/551 24 00 w. 1103.


W załączeniu:

  • tabela „Wyprawka szkolna” – szacunkowe dane,
  • informacja nt. programu.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 
*Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej https://legislacja.rcl.gov.pl/.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.06.2019
Data modyfikacji 17.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry