Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Doroty Skrzypek dotyczącym realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019

Warszawa, 21 września 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.3.2.2018.JK

Organy prowadzące
Dyrektorzy szkół
z terenu woj. mazowieckiego

 

dotyczy: Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 17 września 2018 r. przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom o programie i sposobie jego realizacji.

Ponadto informuję, że również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2018-2019-przyjeta-przez-rade-ministrow.html została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

 

W załączeniu:

  1. Informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2018,
  2. Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna",
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796).

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry