Moje skróty
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2006-03-31 Szkoła Podstawowa w Pupkowiznie Łyse Innowacja pedagogiczna dla szkół podstawowych funkcjonujących w ramach programu ,,Mała Szkoła” tak tak nie 2006-09-01
2020-01-01
2006-03-31 Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku Płock Zajęcia edukacyjne z biologii i informatyki rozszerzone o treści edukacji ekologicznej i elementy edukacji zdrowotnej w klasie I nie nie tak 2006-09-01
2009-06-01
2006-03-31 Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku Płock „Matematyka z komputerem” na zajęciach edukacyjnych z matematyki i informatyki w klasie I. nie nie tak 2006-09-01
2009-06-01
2006-03-31 Publiczne Przedszkole Nr 13 Radom Program wychowawczy dotyczący pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo nie nie tak 2006-09-01
2010-06-30
2006-03-31 Publiczne Przedszkole Nr 13 Radom Przedszkolak w świecie informatyki – edukacja informatyczna dla dzieci 5–6 letnich nie nie tak 2006-09-01
2010-06-30
2006-03-31 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Pielęgnować żywe słowo – edukacja z zakresu kultur nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-31 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Edukacja przez dramę – na języku polskim nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-31 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Wiedza o społeczeństwie –podstawy przedsiębiorczości z elementami orientacji zawodowej „Edukacja –praca –kariera” nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-31 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Korelacja matematyki i fizyki w gimnazjum nie tak nie 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-31 Publiczna Gimnazjum Nr 13 Radom Poszerzony program wychowania fizycznego o elementy piłki siatkowej nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-31 Publiczna Gimnazjum Nr 13 Radom Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w gimnazjum nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-31 Publiczna Gimnazjum Nr 13 Radom Rozbudzanie aktywności ucznia i rozwijanie jego zainteresowań w zakresie technologii zdrowego żywienia nie nie tak 2006-09-01
2008-06-30
2006-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Zabawa w teatr nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczna Sszkoła Podstawowa Zwoleń Dziedzictwo kulturowe regionu (Zwoleń i okolice) w edukacji wczesnoszkolnej nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczna Sszkoła Podstawowa Zwoleń Dziedzictwo kulturowe regionu (Zwoleń i okolice) w II etapie edukacyjnym tak nie nie 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczna Sszkoła Podstawowa Zwoleń Mały przyjaciel przyrody w edukacji wczesnoszkolnej nie tak nie 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 8 Radom Program nauczania muzyki dla I i II klasy integracyjnej w gimnazjum, poszerzony o wybrane oprogramowania i technologie informatyczne nie nie tak 2006-09-01
2008-06-30
2006-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 8 Radom Edukacja filozoficzna z elementami terapii grupowej nie nie tak 2006-09-01
2008-06-30
2006-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 8 Radom Nauczanie historyczne i kulturoznawcze a umiejętności komunikacyjne nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 8 Radom Informatyka – chcę wiedzieć więcej nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 8 Radom Matematyka z elementami fizyki i informatyki nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 8 Radom Edukacja regionalna i europejska w procesie nauczania trzyletniego etapu edukacyjnego nie tak nie 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-29 Pubiczne Przedszkole Nr 17 Radom Muzyka dawniej i dziś nie nie tak 2006-09-01
2008-06-30
2006-03-29 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Radom Program edukacji teatralno – dziennikarskiej w klasach I-III szkoły podstawowej nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-28 Szkoła PodstawowaNr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku Płock „Matematyka z komputerem” w klasie IV nie tak tak 2006-09-01
2009-06-01
2006-03-28 Szkoła PodstawowaNr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku Płock „Matematyka z komputerem” w klasie V nie tak tak 2006-09-01
2008-06-01
2006-03-28 Szkoła PodstawowaNr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku Płock Język rosyjski jako drugi język obcy w szkole podstawowej w klasie IV tak nie nie 2006-09-01
2009-06-01
2006-03-27 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnch - LO w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-27 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnch - LO w Solcu nad Wisłą Solec nad Wisłą Prewencja policji nie nie tak 2006-09-01
2009-06-30
2006-03-22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Radom Rozszerzony program wychowania fizycznego nie tak nie 2006-09-01
2009-06-30
2006-02-06 Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, Ciechanów Poszerzenie programu nauczania języka polskiego o zagadnienia dziennikarstwa nie nie tak 2006-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, Ciechanów Nauczanie matematyki z elementami informatyki nie nie tak 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, Ciechanów Poszerzenie programu nauczania biologii o zagadnienia ekologii nie nie tak 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, Ciechanów Poszerzenie programu nauczania języka angielskiego nie nie tak 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, Ciechanów Poszerzenie programu nauczania języka niemieckiego z zastosowaniem technologii komputerowej nie nie tak 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zabielu Rzekuń Innowacja pedagogiczna dla szkół podstawowych funkcjonujących w ramach programu ,,Mała Szkoła” tak tak nie 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Szkoła Podstawowa w Piaseczni Kadzidło Innowacja pedagogiczna dla szkół podstawowych funkcjonujących w ramach programu ,,Mała Szkoła” tak tak nie 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Babie Lipniki Innowacja pedagogiczna dla szkół podstawowych funkcjonujących w ramach programu ,,Mała Szkoła” tak tak nie 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Poznaj swój kraj tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom W świecie informatyki nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Dobry ekolog – przyjaciel przyrody nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Komputerowe ABC nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Program pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych - KRĄG nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Z ekologią na ty nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Edukacja muzyczno-ruchowa: Śpiew czy taniec – nauka czy zabawa? nie nie tak 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Radom Kształcimy użytkowników informacji tak nie nie 2005-09-01
2008-06-30
2005-03-31 Przedszkole nr 318 Warszawa Ziemia –zielona planeta tak nie tak 2005-09-01
2009-06-30
2005-03-30 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie, Mława Program szkolenia sportowego w zakresie mini piłki siatkowej i mini piłki nożnej w kl. sportowych IV-VI nie nie tak 2005-09-01
2008-08-31
2005-03-30 Zespół Szkół Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, Pułtusk Program nauczania j. angielskiego z wykorzystaniem komputerai programów multimedialnych w oddziałach lingwistycznych nie nie tak 2005-09-01
2020-01-01
2005-03-30 Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku, Pułtusk Język angielski paszportem Zjednoczonej Europy nie nie tak 2005-09-01
2020-01-01

Wybierz Strony

do góry