Moje skróty
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2011-03-17 Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren, Warszawa Program pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym "Asertywność czyli odwaga i osobista siła w działaniu tak tak tak 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-17 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy Warszawa Projekt "Ekologia nie nie tak 2011-09-01
2020-01-01
2011-03-16 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego, Sulejówek Bezpieczeństwo Narodowe tak tak nie 2011-09-01
2014-08-31
2011-03-15 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki One, two, three - śpiewaj TY nie tak nie 2011-09-01
2011-06-30
2011-03-15 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach Siedlce „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-14 Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie Kampinos Ekologia na co dzień nie tak nie 2011-09-01
2011-06-30
2011-03-11 II Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Siedlce „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-11 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-10 IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Zółkiewskiego w Siedlcach Siedlce „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-10 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach Siedlce „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-09 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Węgrów „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-03-08 Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kozienice Technik mechanik - innowacja pedagogiczna - programowa wprowadzająca poszerzenie programu zajęć edukacyjnych z przysposobienia obronnego. "Klasa wojskowa nie nie tak 2011-09-01
2014-08-31
2011-03-08 Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Nowe Maisto nad Pilicą Technik mechanik - innowacja pedagogiczna - programowa wprowadzająca poszerzenie programu zajęć edukacyjnych z przysposobienia obronnego. "Klasa wojskowa nie nie tak 2011-09-01
2014-08-31
2011-03-08 Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Nowe Maisto nad Pilicą Technik mechanik - innowacja pedagogiczna - programowa wprowadzająca poszerzenie programu zajęć edukacyjnych z przysposobienia obronnego. "Klasa strażacka". nie nie tak 2011-09-01
2014-08-31
2011-03-08 Niepubliczne Technikum Zawodowe w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Radom Elementy kosmetologii i wizażu nie nie tak 2011-09-01
2014-08-31
2011-03-08 Niepubliczne Technikum Zawodowe w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Radom Edukacja medialna nie nie tak 2011-09-01
2014-08-31
2011-03-02 Miejskie Przedszkole nr 21, Płock „Mali odkrywcy” - innowacja pedagogiczna z zakresu psychodydaktyki twórczości dziecięcej nie nie tak 2010-09-01
2014-08-31
2011-03-02 Miejskie Przedszkole nr 21, Płock „Zaczarowanie fizyką” – program innowacyjny z zakresu zjawisk przyrody nieożywionej nie nie tak 2010-09-01
2014-08-31
2011-03-02 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Siedlce „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-02-11 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach Siedlce „Chemia –wiem, umiem, rozumiem” tak tak nie 2011-09-01
2013-06-30
2011-02-09 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu Radom Program Koła Języka Niemieckiego nie nie tak 2011-09-01
2013-08-31
2011-01-20 Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście, Nowe Miasto „Lubię zadania tekstowe” nie tak nie 2011-09-01
2013-08-31
2008-10-17 I Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie Żelechów Zadania policji i wojska nie nie tak 2008-09-01
2011-08-31
2008-10-17 I Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie Żelechów Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego nie nie tak 2008-09-01
2011-08-31
2008-04-17 Zespół Szkół Nr 31 Liceum Profilowane Warszawa Podstawy projektowania i wytwarzania wyrobów tak nie tak 2008-09-01
2020-01-01
2008-04-17 Zespół Szkół Nr 31 Liceum Profilowane Warszawa Plastyka tak nie tak 2008-09-01
2020-01-01
2008-04-14 CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Warszawa Elementy dziennikarstwa w klasie o rozszerzonym zakresie nauczania przedmiotów humanistycznych nie nie tak 2008-09-01
2011-04-30
2008-03-31 I Liceum Ogólnokształcące Ostrołęka Biologia po angielsku nie tak tak 2008-09-01
2011-08-31
2008-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 1 Ostrołęka Cała Polska czyta dzieciom nie tak tak 2008-09-01
2011-08-31
2008-03-31 Szkoła Podstawowa Nr 1 Ostrołęka Program nauczania dla klas I-II oparty na założeniach pedagoga Celestyna Freineta –„Świat Dziecka” nie nie nie 2008-09-01
2010-08-31
2008-03-31 VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego Warszawa Myśl o przyszłości – inwestuj z sensem nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2008-03-31 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem Liceum Ogólnokształcące Serock n. Narwią Bezpieczeństwo i porządek publiczny nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2008-03-31 Zespół Szkół Nr 1 Technikum Gastronomiczne Warszawa „Gotuję i obsługuję mówiąc po francusku” – doskonalenie kompetencji językowych tak nie tak 2008-09-01
2009-06-30
2008-03-31 Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy warszawskiej 1920 r. w Urlach Urle Przysposobienie wojskowe nie nie tak 2008-09-01
2012-06-30
2008-03-28 I Liceum Ogólnokształcące Siedlce Nauczanie matematyki z wykorzystaniem platformy MOODLE nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2008-03-28 LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” Warszawa „Taneczna” nie nie tak 2008-09-01
2011-08-31
2008-03-27 LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego Warszawa Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2008-03-27 LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego Warszawa Warsztaty dziennikarskie nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2008-03-27 LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego Warszawa Elementy prawa nie nie tak 2008-09-01
2010-06-30
2008-03-27 LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego Warszawa Elementy socjologii nie nie tak 2008-09-01
2009-06-30
2008-02-29 Szkoła Podstawowa Nr 330 Warszawa Kształtowanie postaw proeuropejskich przez poznawanie języka i kultury krajów niemieckojęzycznych nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2008-02-14 XXXVIII Liceum Ogólnokształcące Warszawa Podstawy wiedzy o turystyce nie nie tak 2008-09-01
2011-06-30
2007-04-27 Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie Wyszków Z języka angielskiego i geografii ,,Młodzi Europejczycy” nie tak tak 2007-09-01
2009-06-30
2007-04-18 Medyczna Szkoła Policealna TWP w Solcu n/Wisłą Radom Nowatorskie rozwiązanie organizacyjne procesu kształcenia w zawodzie ratownik medyczny tak nie nie 2007-09-01
2009-06-30
2007-04-02 Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie Wyszków Informatyka + ECDL nie tak tak 2007-09-01
2009-06-30
2007-04-02 Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie Wyszków Spadkobiercy Pitagorasa nie tak tak 2007-09-01
2009-06-30
2007-04-02 Gimnazjum Nr 2 w Żyrardowie Żyrardów Wprowadzenie języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego tak nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-04-02 Gimnazjum Nr 2 w Żyrardowie Żyrardów Komputer narzędziem wspomagającym w nauczaniu matematyki tak tak nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-04-02 Gimnazjum Nr 2 w Żyrardowie Żyrardów Trzyletni plan pracy w klasach sportowych o profilu piłki nożnej nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-31 Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń Tu jest mój dom nie tak nie 2007-09-01
2010-06-30

Wybierz Strony

do góry