Moje skróty
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

4784

Wybrane filtry

Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
2007-03-30 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie Gąsocin „Od ćwiczeń do myślenia” - wykorzystanie ćwiczeń gimnastyki mózgu Paula E. Dennisona nie tak nie 2007-09-01
2010-08-31
2007-03-30 Szkoła Podstawowa w Stupsku, Stupsk Podstawy fizyki w edukacji wczesnoszkolnej nie nie tak 2007-09-01
2010-08-31
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Mały matematyk nie tak nie 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Bliskie spotkania ze sztuką nie nie tak 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Zastosowanie komputera w kształceniu zintegrowanym nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Elementy sztuki origami w kształceniu zintegrowanym nie tak tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 Radom Wprowadzenie elementów dramy na zajęcia zintegrowane nie tak nie 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 Radom Radomskie wędrówki regionalne nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 Radom Żyj w zgodzie z przyrodą nie tak nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 Radom W gąszczu wiadomości – uczeń w multimedialnym centrum informacji nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie Orońsko Zanim nie jest za późno nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych Tczów Ocenianie kształtujące – szansą na sukces nie tak nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Grabowcu Rzeczniów Janko Muzykant nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 ZSO-PSP w Myśliszewicach Jedlnia Letnisko Dziedzictwo kulturowe w regionie – znam, wiem, poszukuję dla uczniów klas I - III nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 ZSO-PSP w Myśliszewicach Jedlnia Letnisko Wspomaganie prawidłowej wymowy dzieci w klasach I - III tak nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 22 Radom Program nauczania dla klas I –III z rozszerzonym programem wychowania fizycznego- specjalizacja piłka siatkowa tak nie nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 22 Radom Program z wychowania fizycznego o poszerzonym programie ukierunkowanym na piłkę nożną tak nie nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 22 Radom Praktyczne wykorzystanie technik informatycznych nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Matematyka z elementami fizyki i informatyki nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Program nauczania języka polskiego w kl. I gimnazjum pt. „Rozwinąć skrzydła” z elementami edukacji teatralnej nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Komunikacja a skuteczne porozumiewanie się między ludźmi nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 10 Radom Elementy kulturo – i realioznawcze na lekcjach języka angielskiego nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w ZS w Szydłowcu Szydłowiec Program nauczania języków angielskiego i niemieckiego jako projekt działalności innowacyjnej prowadzonej na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Szydłowcu nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 13 Radom Matematyka z komputerem nie tak nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Publiczne Gimnazjum Nr 13 Radom Poszerzony program wychowania fizycznego o elementy piłki siatkowej nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 X LO Radom Europejscy bohaterowie legend nie nie tak 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Korpusu Ochrony Pogranicza - LO w Szydłowcu Szydłowiec Ochrona granicy państwowej nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Tarczynie Tarczyn Zadania policji nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Medyczna Szkoła Policealna w Zespole Medycznych Szkół Policealnych Przasnysz Nowatorskie rozwiązanie organizacyjne procesu kształcenia w zawodzie ratownik medyczny tak nie nie 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Medyczna Szkoła Policealna w Zespole Medycznych Szkół Policealnych Siedlce Nowatorskie rozwiązanie organizacyjne procesu kształcenia w zawodzie ratownik medyczny tak nie nie 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Medyczna Szkoła Policealna Radom Nowatorskie rozwiązanie organizacyjne procesu kształcenia w zawodzie ratownik medyczny tak nie nie 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie Sochaczew Ekologia i ochrona przyrody nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Legionowo Matematyka i informatyka nie nie tak 2007-09-01
2009-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Legionowo Wychowanie fizyczne poszerzone o elementy gry w piłkę nożną nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Legionowo Język polski nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 24 w Warszawie Warszawa Język angielski - rozszerzenie wiedzy z kultury państw anglojęzycznych. nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 143 w Warszawie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 143 Warszawa Język niemiecki nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 143 w Warszawie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 143 Warszawa Język angielski nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie Sochaczew Z filozofią w tle nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Nieporęt Język angielski w kulturze i w komunikacji nie tak tak 2007-09-01
2008-05-31
2007-03-30 Gimnazjum w Otwocku Otwock Informatyka i matematyka w nowoczesnej pracowni multimedialnej tak tak tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Gimnazjum w Otwocku Otwock Rozszerzony program nauczania języka niemieckiego nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Szkoła Podstawowa Nr 247 Warszawa Klasa turystyczno - badawcza tak tak tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-30 Gimnazjum w Kątach Sochaczew Każdy może w czymś wygrać tak tak nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-30 Przedszkole nr 190 Warszawa „Kto ty jesteś?” nie nie tak 2007-09-01
2011-06-30
2007-03-29 PP Nr 15 Radom Gimnastyka mózgu – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez ćwiczenia i zabawy z elementami kinezjologii edukacyjnej nie tak nie 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-29 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Geografia z elementami kartografii nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-29 Publiczne Gimnazjum Nr 13 Radom Program nauczania wychowania fizycznego z elementami języka angielskiego nie nie tak 2007-09-01
2010-06-30
2007-03-29 Publiczne Gimnazjum Nr 13 Radom Program zajęć gimnastycznych dla klas I – III gimnazjum nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30
2007-03-29 Publiczne Gimnazjum Nr 13 Radom Ośrodki kultury i sztuki regionu jako źródła wiedzy o sztuce - Orońsko nie nie tak 2007-09-01
2008-06-30

Wybierz Strony

do góry