Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników - Bezpieczna + - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników - Bezpieczna +

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu "Bezpieczna +".

Rządowy program „Bezpieczna +”

- przyznanie wsparcia finansowego

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków składanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na podstawie dokonanej oceny Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” wsparcie finansowe otrzymały 24 organy prowadzące szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego) dla 32 szkół – na ogólną kwotę 557 881 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

Wykaz organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu i wysokość tego wsparcia oraz podział na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajduje się w załączniku.

Uprzejmie informujemy, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej
w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w artykule "Rządowy program Bezpieczna +"

Metryczka

Data publikacji 28.09.2015
Data modyfikacji 04.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry