Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014

VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014

VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

 

NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO

UDZIELANEGO W ROKU 2014

 

Termin składania wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw: 10 października 2013 roku – do organów prowadzących szkoły.
 

Termin składania wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw: 1 listopada 2013 roku – do Wojewody Mazowieckiego.
 

W związku z tym, że 1 listopada jest dniem świątecznym należy rozumieć, że termin mija 2 listopada 2013 r. (sobota). Ze względu na to, że urząd jest nieczynny w sobotę, wnioski można złożyć osobiście do dnia 31 października, natomiast wysłać pocztą do dnia 2 listopada włącznie.
 

 

Wojewoda Mazowiecki przyjmuje wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego przesłane pocztą lub składane osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w delegaturach tych urzędów na terenie województwa mazowieckiego.


Zachęcamy szkoły oraz organy prowadzące, które dotychczas nie skorzystały ze wsparcia finansowego do udziału w programie.

 Informacje na temat programu udzielane są pod nr telefonu: 22 551 24 00 wew. 2101- 4

Metryczka

13.09.2013
Data publikacji 13.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry