Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” – EDYCJA 2012 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” – EDYCJA 2012

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu 'Radosna szkoła'.

ZIN.531.1.79.2012.MC                                                              Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła” – edycja 2012

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012


W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz  upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2012 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

Sprawozdania szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w 2012 roku stanowią załączniki do odpowiednich sprawozdań organów prowadzących.

W załączeniu:

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw.

 

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw.

                                                                                                                                    Z poważaniem
 

 

                                                                                                                                                   Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                         /-/

                                          mgr inż. Karol Semik

Metryczka

20.12.2012
Data publikacji 20.12.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry