Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

SPRAWOZDANIE RADOSNA SZKOŁA 2011 - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SPRAWOZDANIE RADOSNA SZKOŁA 2011

Informacja skierowana dla Organów prowadzących objętych Rządowym programem 'Radosna Szkoła' - edycja 2011

BKO.531.1.127.2011.MC                                                             Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 

Organy prowadzące szkoły

objęte Rządowym programem

„Radosna szkoła” – edycja 2011

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2011


W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz  upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2011 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

Sprawozdania szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w 2011 roku stanowią załączniki do odpowiednich sprawozdań organów prowadzących.

W załączeniu:

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw.

 

· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw.

· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw.


                                                                                                                                            z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                                                            /-/
                                                                                                                                                            Mariusz Dobijański
                                                                                                                                                Mazowiecki Wicekurator Oświaty


Metryczka

29.12.2011
Data publikacji 29.12.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry