Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2010 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2010 r.

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2010 r. oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj treść ogłoszenia

Metryczka

15.03.2010
Data publikacji 15.03.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry