Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - nabór wniosków na 2020 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - nabór wniosków na 2020 r.

Warszawa,  29 listopada 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.41.2019.DS

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły
i biblioteki pedagogiczne

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuję, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 2324 z 2019 r.).

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Państwa o upowszechnienie informacji o wprowadzonych do uchwały i rozporządzenia zmianach oraz terminach składania wniosków o wsparcie finansowe.

Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 6 grudnia 2019 r.

Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: do dnia 12 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do kancelarii).

Dzięki przesunięciu terminów składania wniosków możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie finansowe przez wszystkie zainteresowane podmioty.

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu.

W związku z powyższym, wszystkie wnioski złożone w terminie do 20 listopada 2019 r. powinny zostać złożone ponownie. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone po 29 listopada 2019 r.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym oraz oświadczeniem (dokumenty w załącznikach) do:
Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 32,
00 – 024 Warszawa
oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formie Excel na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji i Programów Rządowych tel. 22 551 24 00 wew. 1101;1102;1103;1104.

Z poważaniem,

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.11.2019
Data modyfikacji 30.11.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry