Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Programowanie w szkołach” w Siedlcach - Konferencje -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Programowanie w szkołach” w Siedlcach

19.12.2016

Propagowanie idei nauczania programowania w szkołach to główny cel konferencji szkoleniowej, która odbyła się 14 grudnia w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Była to ostatnia z cyklu konferencji realizowanych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne"

W spotkaniu uczestniczyło 195 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i innych przedmiotów zainteresowanych nauką programowania w szkołach. Konferencja składała się z dwóch części, wykładowej oraz warsztatowej.

W pierwszej części  Barbara Słomczyńska, wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji  podsumowała rekrutację szkół do udziału w programie pilotażowym „Programowanie dla szkół” oraz zapoznała uczestników z możliwościami jakie mają szkoły, które nie przystąpiły do pilotażu a chcą przetestować projekt nowej podstawy programowej z informatyki. Natomiast Maciej Borowiecki, wicedyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przedstawił założenia projektu nowej podstawy programowej z informatyki.

W drugiej części odbyło się sześć równoległych sesji warsztatowych poświęconych nauce programowanie na różnych etapach edukacyjnych, promujących dostępne materiały, oprogramowanie oraz scenariusze zajęć.

Wykaz przeprowadzonych warsztatów:  

  • Scratch dla nauczycieli szkół podstawowych – Maciej Borowiecki
  • Python dla nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – Wanda Jochemczyk
  • Nauka programowania z Swift i robotami Wonder. Od przedszkolaka do nastolatka – Janusz Wierzbicki
  • Godzina kodowania – Krzysztof Chechłacz
  • E podręcznik w praktyce – Barbara Wałecka
  • Programowanie w projektach eTwinning – Gracjana Więckowska 

Informacje dotyczące realizacji pilotażu

Podstawa programowa - proponowane zmiany

Informatyka bez komputera

E podręcznik w praktyce

Programowanie z eTwiningiem

Metryczka

Data publikacji 19.12.2016
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry