Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca wpisu na świadectwach za osiągnięcia w zawodach sportowych, wiedzy i artystycznych. - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca wpisu na świadectwach za osiągnięcia w zawodach sportowych, wiedzy i artystycznych.

Komunikat dla szkół podstawowych i gimnazjów.

 W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak pisma DKOW.WOKO.5020.59.2014.JG informuję, że kurator oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) został zobowiązany do podania do publicznej wiadomości corocznie do końca lutego, wykazu wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsca uznanego za wysokie w tych zawodach. 
Mając na względzie, iż przepisy art. 20m ww. ustawy dotyczą rekrutacji przeprowadzanej na rok szkolny 2016/2017, po wygaśnięciu obowiązujących do tego czasu przepisów przejściowych informuję, że o wpisaniu konkursu na świadectwo decyduje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia/dyplomu potwierdzającego osiągnięcia ucznia, wydanego przez organizatora konkursu. 

                                       MAZOWIECKI 
                           WICEKURATOR OŚWIATY 
                                                /-/ 
                               Katarzyna Góralska 
 

Metryczka

18.06.2014
Data publikacji 18.06.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry