Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dotycząca logowania do elektronicznego systemu rekrutacji w dodatkowym terminie.

Kandydaci  do szkół ponadgimnazjalnych, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych nie zalogowali się do systemu elektronicznej rekrutacji w terminie 12 -23 maja 2014 r. mają możliwość złożenia wniosku w terminie 20-24 czerwca 2014r. Podanie o umożliwienie logowania wraz z uzasadnieniem kandydat lub rodzic składa do szkolnej komisji rekrutacyjnej w szkole pierwszego wyboru. Komisja, po rozpatrzeniu podania, umożliwia kandydatowi logowanie do systemu. Procedura ta nie wymaga dodatkowej zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 
              MAZOWIECKI
               WICEKURATOR OŚWIATY
                     /-/
                     Katarzyna Góralska

Metryczka

11.06.2014
Data publikacji 11.06.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry