Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o liczbie uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych do dniach 12 lipca br. do godziny 15.30.

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r.ZIN.121.10.2012.AKDyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiegoDotyczy: wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013Szanowni Państwo,

na podstawie § 23 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 ze zmianami) oraz § 1 pkt 3 lit. g Zarządzenia Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013, zwracam się z uprzejmą prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2012 r. do godz. 15:30 do odpowiedniej terenowo delegatury na adres:


• Delegatura w Ciechanowie - delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Ostrołęce - delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Płocku – katarzyna.majewska@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Radomiu - delegatura.radom@kuratorium.waw.pl
• Delegatura w Siedlcach - delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl


Szkoły znajdujące się w rejonie warszawskim (powiaty: warszawski zach., sochaczewski, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, nowodworski, legionowski, wołomiński, otwocki, miński, piaseczyński) przekazują meldunek do Kuratorium Oświaty w Warszawie na adres: kodane@kuratorium.waw.pl.
 
Każdy e-mail powinien zawierać temat: (szkoła - nazwa powiatu oraz w załączeniu plik z danymi).

UWAGA! Publiczne szkoły ponadgimnazjalne z terenu m.st. Warszawy nie przekazują meldunków.

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Metryczka

09.07.2012
Data publikacji 09.07.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry