Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów:

1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego
 • pięcioletniego technikum
 • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
 • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

2)    na semestr pierwszy:

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 2 września 2024 r.

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

3)    do klas pierwszych:

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 2 września 2024 r.

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

Metryczka

Data publikacji 29.01.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry