Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz wolnych miejsc w różnych typach szkół i placówek. - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Wykaz wolnych miejsc w różnych typach szkół i placówek.

13.03.2023

W załączeniu:

  • wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty, które przystąpiły do wspólnej rekrutacji (przedszkola publiczne oraz niepubliczne przedszkola konkursowe) – wolne miejsca, na które prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024,
  • wykaz wolnych miejsc w klasach pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w których prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024,
  • wykaz wolnych miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (pozostałe gminy),
  • wykaz wolnych miejsc w szkołach podstawowych (pozostałe gminy),
  • wykaz wolnych miejsc w szkołach, centrach kształcenia zawodowego, placówkach kształcenia ustawicznego, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

Metryczka

Data publikacji 13.03.2023
Data modyfikacji 19.06.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry