Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2023/2024 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów:

1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego
 • pięcioletniego technikum
 • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
 • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

2)    na semestr pierwszy:

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2023 r.

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

3)    do klas pierwszych:

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2023 r.

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

 

Metryczka

Data publikacji 31.01.2023
Data modyfikacji 20.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry